Дистрибуция на Progress

Progress Software. Проектиране, разработване и управление на приложения.

Progress винаги е помагала и помага на организациите да създават и поддържат най-добрите бизнес приложения в света.


Днес, имайки 30 години опит в разработването и внедряването на приложения, Progress Software създава следващото поколение на технологии за изчисления в облак. Progress предоставя на бизнес-потребители  модерни средства за разработване на приложения,  инструменти за подпомагане на взимане на решенията и визуализация на данни - всичко това на глобално равнище и предназначено за използване във всяка архитектура.

Progress прави създаването, внедряването и управлението на бизнес приложения още по-лесно - на всяка платформа, на всяко мобилно устройство и във всеки облак.

За вашия бизнес това означава по-малко сложност и по-ниски разходи за притежание. С решения, които бързо се изпълняват и са лесни за употреба.

Повече от 4 милиона души използват приложения, изградени на основата на технологиите на Progress – било то в локални инсталации или облачна инфраструктура.
Progress® OpenEdge® е пълноценна съвременна платформа за разработване на динамични мнгоезични приложения с възможност за работа върху всяка платформа, всяко мобилно устройство, всеки облак.OpenEdge® е с 40% по-ефективен и реализира над 30% повече икономии на разходи в сравнение с други технологии. OpenEdge® лесно се мащабира в съответствие с бързо променяща се бизнес-среда. Той позволява на вашия бизнес мигновенно да реагира на променящите се пазарни условия, изискванията на клиентите, промени в регулаторните стандарти и конкурентна среда.