Предпоставки за създаването на CTC CABE

 1. Необходимост от оперативна информация за състоянието на фирмите и организациите
 2. Необходимост от средства за управление на документооборота
 3. Бързо и лесно изграждане на системите
 4. Бързо и лесно развитие на изградени вече системи, в зависимост от променящата се среда
 5. Преносимост на различни платформи, работа в хетерогенна среда

CTC CABE

 • CTC CABE е обектно събитийно ориентирана среда.
 • CTC CABE  представлява среда за работа на информационни системи и средство за тяхната разработка.
 • CTC CABE е предназначен за потребители с компютърна грамотност, не притежаващи специална подготовка в областта на програмирането.
 • CTC CABE е реализиран на базата на език за програмиране Progress® 4GL.
 • CTC CABE може да работи с най разпространените SQL бази от данни, използувайки средствата предлагани от  продуктите на Progress®  за достъп до тях.
 • CTC CABE  предлага надежност, бързодействие, облекчено системно обслужване и разумна цена при използуване на Progress® RDBMS.
 • CTC CABE може да използува както клиент-сървър, така и уеб технология.