За компанията

СТС АД създава софтуерните решения, които ще ви помогнат да постигнете следните приоритети:

 • по-ефективни бизнес процеси;
 • оптимизиране на разходите и времето на екипите;
 • повишаване на продажбите и по-качествено обслужване на клиентите;
 • поглед в реално време върху дейността на организацията.

Компанията ни е едина от българските разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 10-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. СТС АД е създател на ERP (Enterprise Resource Planning) система САВЕ, която автоматизира всички аспекти от дейността на едно предприятие – производство, доставки, складово управление, маркетинг, продажби, управление на човешките ресурси, финанси и счетоводство.
Съобразяваме всеки проект с конкретните особености в дейността на клиента, предлагаме гъвкави схеми за плащане и се стремим внедряването на нашите продукти да се изплаща в краткосрочен план.

Мисията на фирмата е да предлага не просто софтуер, а гъвкави решения за цялостно управление на малки и средно големи фирми и организации, като по този начин подпомага тяхното по-бързо развитие и по-ефективно управление.

Нашата цел се свежда до успеха на нашите клиенти. За да можем да осигурим вашия успех, ние работим неуморно по множество задачи. Всеки ден подобряваме софтуера, вслушвайки се във вашата обратна връзка. Правим пълен анализ на нуждите и Ви предлагаме най-добрите решения и технологии.

Нашите ценности:

 • Да действаме почтено и да изпълняваме обещанията си;
 • Да постигаме най-високи резултати във всичко, което правим;
 • Да се съревноваваме честно с конкурентите;
 • Да помогнем на нашите служители да достигнат пълния си потенциал;
 • Да се отнасяме към всички открито, честно и с уважение.
   

Клиенти
Спечелването на нов клиент, за нас не е просто още една успешна сделка, а възможност за осъществяване на трайни и ползотворни взаимоотношения. Стремим се да познаваме добре нуждите, развитието и дейността на нашите клиенти.
Взаимоотношенията с нашите клиенти не завършват с проекта по внедряване на една ERP система, а тепърва започват с него. Тази философия, залегнала в развитието на СТС АД още със създаването на компанията, поставя клиентите ни по-скоро в позиция на наши дългосрочни партньори. Предлаганите от нас решения се развиват заедно с развитието на
внедрилите ги компании, разширяват своите функционалности, заедно с разширяването на техния бизнес. Ние се развиваме заедно с нашите клиенти и те се развиват заедно с нас.