НАЧАЛОТО...
 
СТС Софтуер е акционерно дружество, основано през 1995г. Вече деветнадесет години се развива и обогатява своята дейност в условията на динамично променящ се и пълен с предизвикателства пазар. Следвайки своята политика на мащабно мислене и професионален подход към проблемите, СТС Софтуер успя да се утвърди на пазара като сериозна, уважавана и стабилна компания. Паралелно със структурното разрастване: създаване на партньорска мрежа се развиват и увеличават и собствените софтуерни продукти и услуги.
От 1991г. СТС Софтуер е единствен оторизиран дистрибутор на Progress Software за България и Македония.
Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS) с централа Бедфорд, щата Масачузетс е основана през 1981г. от Джо Олсоп. Progress Software опростява процесите на разработка, внедряване, интеграция и управление на бизнес приложения като създава единна развойна среда. Progress и неговите бизнес партньори предлагат повече от 5,000 Progress-базирани приложения, които точно отговарят на нуждите на клиентите като развиват и конкурентните им предимства. Повече от $5 милиарда годишно се инвестират в софтуер и услуги на Progress и неговите партньори.